8000km Across Canada

English | Polski | ☎ Contact

Connect with 8000km Across Canada. Join us on:

Join, follow, explore!

Journal | Dziennik

Go back to JOURNAL – English

Powrót do DZIENNIKA – Polski

2015-02-05, Day 16

Preparing to go and working with maps

I decided to have a day off and I had a chance o work with maps. I spent the entire day planning my next steps, calling different places, it was a busy day!

Special thanks to Canadian Polish Congress for sponsoring SPOT Gen3 tracking device, I feel safe right now!

Praca z mapami

Dzień spędziłem głównie na pracy z mapami, wytyczaniem trasy, było naprawdę dużo organizacji.

Specjalne podziękowania dla Kongresu Polonii Kanadyjskiej za sponsorowanie SPOT Gen3 - czyli urządzenia, które śledzi mnie przez satelitę i wysyła informacje o położeniu, alarmy i inne. Bardzo dziękuję!

Photos and videos