8000km Across Canada

English | Polski | ☎ Contact

Connect with 8000km Across Canada. Join us on:

Join, follow, explore!

Journal | Dziennik

Go back to JOURNAL – English

Powrót do DZIENNIKA – Polski

2015-02-11, Day 22

Day for private things

Since I started walking I didn't hav any day I could do whatever I wanted, I just wanted to rest mentally from people, from walking, I was entering wild Canada and I didn't feel ready for that, you are never ready for unexpected. But you have to be! I spent the entire day in bed, almost. It was great! I had chicken wings, salad, bread for dinner and I went straight to bed, I was sleeping like a baby!

Dzień dla mnie

Od kiedy zacząłem chodzić nie miałem żadnego dnia bym mógł robić, co chciałem, chciałem po prostu odpocząć psychicznie od ludzi, od chodzenia, nie czuję się gotowy na to, by wchodzić do - dzikiej - Kanady i na coś nieoczekiwanego.

Ale trzeba być gotowym na niespodziewane! Spądziłem cały dzień w łóżku, prawie. To było świetne! Miałem skrzydełka z kurczaka, sałatki, chleb na kolacją i poszedłem prosto do łóżka, spałem jak dziecko!

Photos and videos