8000km Across Canada

English | Polski | ☎ Contact

Connect with 8000km Across Canada. Join us on:

Join, follow, explore!

Journal | Dziennik

Go back to JOURNAL – English

Powrót do DZIENNIKA – Polski

2015-02-13/14, Day 24-25

February 13th and 14th

I was invited by a nice familly to stay longer to solve some issues with my leg and tracking device. We were driving to Manning Park, around Sunshine Valley, to Hope, it was a good time for sightseeing.

I had great Polish food everyday, conversation with such interesting people and I know I will miss this place a lot, it's a really good place to live, the Sunshine Valley. I still remember the first feeling when I was going here - the entire area smells oranges. I don't know why, maybe I just wanted to eat some fruits. But anyways, it's nice and calm here!

W Słonecznej Dolinie

Byłem zaproszony przez miłą polską rodzinę by zostać dłużej, aby rozwiązać pewne problemy z bólem nogi i urządzeniem GPS. Pojechaliśmy do Manning Park, dookoła Sunshine Valley, do Hope. Był to dobry czas na zwiedzanie.

Miałem codziennie polskie jedzenie, rozmowy z tak ciekawymi ludźmi i wiem, że będzie mi bardzo brakowało tego miejsca.To bardzo dobre miejsce do życia, Sunshine Valley.

Pamiętam pierwsze wrażenie, kiedy przybyłem tutaj - na całym terenie zapach pomarańczy. Nie wiem dlaczego, może po prostu miałem chęć na niektóre owoce. Ale tak czy inaczej, jest tu bardzo miło i spokojnie!

Photos and videos