8000km Across Canada

English | Polski | ☎ Contact

Connect with 8000km Across Canada. Join us on:

Join, follow, explore!

Journal | Dziennik

Go back to JOURNAL – English

Powrót do DZIENNIKA – Polski

2014-11-10, Equipment

WATER - The Essence of Survival

Water is essential for life. Without it man is able to survive only a few days. It is also the source of our health and beauty but only under one condition - must be really clean.

How to get water during 8000km Across Canada expedition?

LifeStraw - the main method of drinking pure water. It makes contaminated or suspect water safe to drink. It filters up to 1000 liters of water, removes 99,99999% of waterborne bacteria, 99,9% of protozoan cysts and dirt particles down to 0,2 microns - this water is actually safer to drink than a tap water!Because the dirt can cumulate I predict I will have to use 2 LifeStraws during 8 months. Water cannot be collected in any container - it is drunk directly from the source - small inconvenience but here comes another way to have safe water.

Water Purification Tabs - used to purify any kind of unsafe water. 1 tablet is used for 1 liter of water making it drinkable after approximately 30 min depending on a temperature, the colder is outside the more time is required to kill all bacteria. Water tabs can also be safely used for brushing teeth, washing food, fruits and vegetables or beverage preparation.One package contains 50 x 9mg tablets (50l of water) - using LifeStraw as a basic method it should be enough for a month! It is also an essential part of my survival kit, I am carrying 20pcs equivalent to 20l of water that would make possible to survive even a week in extreme heat.

1l water bottle - During the entire expedition I will be able to carry some water with me - not always it would be easy to drink it directly with the LifeStraw. Here comes the bottle and water tabs. The bottle is very durable and suitable for cold and hot beverages and even a soup! Wide mouth allows easy stirring, adding ice etc.

0,5l foldable bottles - I have a total of 6 half-liter bottles (only 3 presented on the photo). In the areas when it will be hard to find water I will be able to carry additional 3 liters and clean it with water tabs or pour it into my big water bottle and drink with LifeStraw. Bottles are small, weights about 40g each. In order to avoid leaks I am going to use simpler caps - nothing can break. This bottles can be easily attached to the backpack by carabineers.

2l CamelBak - In order to have my life easier I will have 2 liter CamelBak in my backpack and I will be drinking water collected at the beginning of the day, clean or purified using tablets. It's extremely convenient - the only thing I need to do is to take a tube and drink. Together with LifeStraw the 2l CamelBak should be sufficient for my daily needs, but probably I will be using one with bigger capacity -  3 liters. As for a cleaning I will often dry it as well as clean by using special tabs to prevent bacteria growth.

Boiling water and melting snow - this method is very convenient, boiling water for 3 minutes kills bacteria and water is safe to drink, to make a tea or to prepare a hot meal. Usually this would be enough, but just in case I can add some water tabs or drink this water using LifeStraw - "double" purification should give ideally clean and safe water. During winter snow can be used as a source of water but gas canisters or a camp fire are required to melt it

What if I find myself in a difficult situation?

Since I will be walking 8000km Across Canada the great part of this beautiful country are people! Canadians are very hospitable and helpful - if I were in troubles people would always help me to get some water! Even more, they would invite me for a dinner or night in the house but that's another story!

WODA - Czyli jak przetrwać w kanadyjskiej dziczy?

WODA jest niezbędna do życia. Bez niej człowiek jest w stanie przetrwać tylko kilka dni. Jest ona źródłem zdrowia i urody, ale tylko pod jednym warunkiem - musi być czysta!

Jak będę zdobywać wodę podczas wyprawy 8000km Across Canada?

LifeStraw - główna metoda pozyskiwania czystej wody. Można pić z każdego żródła, nie może być ono jednak zanieczyszczone chemicznie. LifeStraw filtruje do 1000 litrów wody, usuwa 99,99999% bakterii; 99,9% pierwotniakóww oraz zanieczyszczenia aż do 0,2 mikrometrów - oznacza to, że woda ta jest czystsza od tej z kranu!

Ponieważ drobiny zanieczyszczeń mogą po pewnym czasie zapchać filtr, co zmniejszy jego przepustowość przewiduję, że w ciągu 8 miesięcy będę musiał użyć 2 LifeStraw. Używając tej metody woda nie może być magazynowana, mogę ją pić wyłącznie ze źródła lub z butelki - małą niedogodnością, ale z pomocą przychodzą inne metody oczyszczania wody!

Tabletki do oczyszczania wody - mogą być użyte do odkażenia każdej wody. 1 tabletka jest używana na każdy litr zanieczyszczonej wody, która zwykle jest zdatna do picia po 30 minutach, jednakże to zależy od temperatury, im chłodniej, tym więcej czasu potrzeba, aby zabić wszystkie bakterie. Tabletki te mogą również oczyścić wodę używaną do mycia zębów, mycia owoców i warzyw jak również do przygotowania posiłków. Jedno opakowanie zawiera 50 tabletek po 9mg każda, w sumie mogą oczyścić 50 litrów wody. Używając LifeStraw jako podstawowego źródła bezpiecznej wody, tabletki powinny wystarczyć na około miesiąc! Są one także niezbędne w moim zestawie przetrwania. Jest w nim 20 tabletek, czyli w sytuacji awaryjnej mogę liczyć na 20 litrów wody, co powinno pozwolić mi przetrwać nawet tydzień podczas ekstremalnych upałów.

Butelka 1-litrowa - Podczas wyprawy będę mógł przenosić pewną ilość wody - nie zawsze będę miał obok rzekę czy strumień, aby uzupełniać pragnienie na bieżąco za pomocą LifeStraw. Tutaj niezastąpionym przedmiotem jest butelka oraz tabletki do oczyszczania wody. Sama butelka jest bardzo twarda i wytrzymała, odpowiednia zarówno do zimnych jak i gorących płynów, mogę jeść z niej nawet zupę! Szeroka szyjka bardzo ułatwia mieszanie, dodawanie lodu i picie. Dodatkowo w czasie wielkich ulew może ochronić elektronikę przed zniszczeniem!

Składane butelki 0,5l - W plecaku będę miał ich 6 (na zdjęciu widać tylko 3). W miejscach, gdzie będzie ciężko zdobyć wodę oraz w lecie podczas susz będę w stanie przenosić dodatkowe 3 litry. Oczyszczanie jest dość proste - wystarczy dodać tabletki z chlorem albo przelać do większej butelki i pić za pomocą LifeStraw. Butelki są bardzo małe i lekkie, ważą nie więcej niż 40g każda. Aby zapobiegać wyciekom również znalazłem rozwiązanie - zamiana na zwykłe nakrętki, im prościej tym lepiej. Dla wygody same butelki mogą być przypięte karabińczykami do plecaka lub mogą wisieć w namiocie.

2-litrowy CamelBak - Aby ułatwić sobie wyprawę, w plecaku będę miał 2-litrowy CamelBak, podczas całego dnia będę pił wodę przygotowaną rano - z bezpiecznego źródła lub oczyszczoną tabletkami z chlorem. Jest to rozwiązanie niesłychanie wygodne, jedyne co trzeba zrobić to chwycić rurkę ręką i można pić nawet podczas marszu. Camelbak używany razem z LifeStraw powinien zaspokoić moje dzienne zapotrzebowanie na wodę, ale prawdopodobnie będę używał innego o pojemności 3 litry. Aby mieć 100% pewności, że mam czystą wodę, będę go często suszył i dezynfekował używając specjalnych tabletek.

Gotowanie wody i topienie śniegu - Jest to bardzo wygodna metoda, gotowanie wody przez 3 minuty zabije wszystkie bakterie. Po tym zabiegu woda powinna być już bezpieczna do picia, do zrobienia herbaty czy posiłku. Jeżeli wciąż będę miał wątpliwości, wystarczy dodać jedną tabletkę lub pić za pomocą LifeStraw - "podwójne" oczyszczanie powinno dać prawdziwie czystą wodę. Podczas zimy, woda może być też pozyskiwana z topienia śniegu, jednakże wymaga to kuchenki gazowej lub ogniska.

Co będzie, gdy znajdę się w trudnej sytuacji?

Maszerując 8000 kilometrów najwspanialszą częścią wyprawy są ludzie, których się spotyka! Kanadyjczycy są bardzo gościnni i pomocni - jeżeli będę w tarapatach, zawsze mogę liczyć na innych ludzi, którzy pomogą mi uzupełnić zapasy wody! To nie wszystko, ludzie bardzo często zapraszają do siebie do domu na obiad, a nawet na nocleg -  ale to już inna historia!

Photos and videos